Formanden for Peder Skrams venner

Kære alle.

Så er endnu et år gået, og jeg vil gerne ønske Jer og Jeres familie en rigtig god jul og et godt nytår.

Sammen med min jule- og nytårshilsen vil jeg traditionen tro se tilbage på det år, der er ved at rinde ud, og det år der kommer.

2020 vil uden tvivl være et af de mærkeligste år i Venneforeningens historie, hvor året startede i fuld fart med masser af aktiviteter i arbejdsgrupper, der samlet havde fået til opgave at komme med forslag til, hvordan man øger kendskabet til Skibene på Holmen, for derved at få væsentligt flere besøgende, og hvordan vi fastholder og tiltrækker aktive guider ved at skabe gode og interessante arbejdspladser.

Men så blev det den 11. marts 2020, og pludseligt lukkede alt ned, og med et blev der lukket ned for alle de planer vi havde. Hvor længe skulle det her vare, kunne vi måske holde åbent eller hvad?

Heldigvis blev der lempet på en sådan måde, at vi under iagttagelse af særlig corona sikkerhed, kunne gennemføre den planlagte åbningsperiode.

I 2019 faldt besøgstallet katastrofalt, hvorfor vi i Venneforeningen har gjort en stor indsats for at vende denne udvikling. Dette bl.a. ved at donere trykning og udsendelse af ny folder om Skibene på Holmen, ved at donere busreklamer på bybusser i Storkøbenhavn, ved at donere reklamer på hjemmesider, og ved at donere transportudgifter i forbindelse med arbejdet i arbejdsgrupperne, i alt mere end 70.000kr.

Desværre var der også ting der måtte udsættes. Det var blandt andet en tur til Flådestation Korsør med besøg på en af de nye fregatter og frokost og en Vennedag på Holmen. Men det er slet ikke glemt, og det vil blive forsøgt gennemført i 2021. Af samme årsag måtte vores mobile udstilling ligge stille, grundet nedlukning. Fondens arrangement for aktive guider med spisning er ligeledes blevet aflyst.

I 2019 blev det besluttet at Venneforeningens blad fra 2020 kun skal udsendes elektronisk, dog med mulighed for at få udsendt en papirudgave til de medlemmer, der ikke kan modtage elektronisk. Det er bestyrelsens opfattelse at det fungerer tilfredsstillende.

Den 5. september blev den ordinære generalforsamling afholdt. Bestyrelsen takker for generalforsamlingens opbakning til bestyrelsens beretning og ved valgt til den nye bestyrelse.

Lige nu er arbejdsgrupper i gang med at se på hvilke aktiviteter der skal foregå i 2021 og er der her mulighed for udvidelse af åbningstiden og aktiviteter i øvrigt, samt hvordan man fastholder og tiltrækker nye frivillige.

En udvidet åbningstid vil kræve flere timer og dermed behov for flere frivillige. Vi kan kun tiltrække nye frivillige, hvis vi kan skabe gode og interessante rammer der giver de frivillige en følelse af at være en del af et team og følelse af anerkendelse for deres indsats.

Også en stor tak til alle Venneforeningens passive medlemmer. Uden jeres støtte var vi her ikke.

Endnu engang sendes de bedste ønsker om en god jul og et godt nytår.

Tak for det gamle år, håber vi ses i det nye år.

Med venlig hilsen

Mogens Sommer
formand

Sider: 1 2