Om vores cookie politik.

PERSONDATAPOLITIK

Vi anvender de persondata, som medlemmerne giver os, for at vi kan oprette og vedligeholde deres medlemskab.

Det drejer sig om oplysninger om medlemmernes, Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og kontingentbetalinger.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores foreningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt medlemskab. Kundedata til brug for regnskabsmateriale (herunder vores egne bogføringsdata) opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata ikke persondata til eventuelle samarbejdspartnere og andre.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at medlemmernes oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Såfremt samarbejdspartnere eller andre skulle anmode om oplysninger om medlemmer, vil disse oplysninger kun blive videregivet med samtykke fra medlemmet.

Vi indhenter dog ikke medlemmets samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Medlemmerne har ret til at få adgang til sin persondata

Et hvert medlem har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Medlemmet kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der eventuelt modtager data om medlemmet.

Medlemmet har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis medlemmet trækker sit samtykke tilbage. Hvis medlemmet mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan medlemmet bede om at få dem slettet. medlemmet kan også kontakte os, hvis medlemmet mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Medlemmerne har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Medlemmerne har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Medlemmerne kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis medlemmets indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter medlemmets data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Generelt om medlemmernes brug af sine rettigheder

Hvis et medlem ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver medlemmet svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Medlemmerne har ret til at klage til Datatilsynet, hvis medlemmet mener, at Fregatten PEDER SKRAMs Venners behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.