Støtteforeningen “Fregatten PEDER SKRAMs Venner” er oprettet den 2. juli 1996, med det formål at støtte “Fonden PEDER SKRAM” i dens arbejde for Fregatten PEDER SKRAM.
Foreningen tegnes af formand Finn Larsen.
Kontoradressen er Fregatten PEDER SKRAMS Venner c/o Finn Larsen, Strandvej 36 4220 Korsør.
Museet Skibene på Holmen 2022 sæson er overstået.
Det er stadig muligt at leje fregatten Peder Skram til familie fester og diverse møder.
Se nærmere på http://www.skibenepaaholmen.dk/

Foreningens økonomi: Kasserer Torben Storm-Hansen
Bankforbindelse: Danske Bank
Registreringsnummer 9570 Kontonummer 0683280

Mobilepay 335563