Støtteforeningen “Fregatten PEDER SKRAMs Venner” er oprettet den 2. juli 1996, med det formål at støtte “Fonden PEDER SKRAM” i dens arbejde for Fregatten PEDER SKRAM.
Foreningen tegnes af formand Mogens Sommer.
Kontoradressen er Fregatten PEDER SKRAMS Venner c/o Mogens Sommer, Nakskovvej 44 6600 Kolding
Du er besøgende nummer . Tæller nulstillet 06-03-2020!

Foreningens økonomi: Kasserer Torben Storm-Hansen
Bankforbindelse: Danske Bank
Registreringsnummer 9570 Kontonummer 0683280