1. Finn Larsen Formand, samarbejde med Fonden, PR og Markedsføring, redaktør, webmaster, medlemskartotek og kontingenter. 
 2. Torben Storm-Hansen Foreningens kasserer jf. Vedtægterne.
 3. Per Eriksen Ravn Repræsenterer efter aftale formanden, Alt vedr. koordination af vagter m.v. for vagthavende og guider og det administrative og operative samarbejde med Radiostationen, Sælen og Sehested.
 4. John Dich I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 5. Preben Flindt I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 6. Jesper Dandanell Sekretærreferater/dokumentation Assisterer efter aftale næstformanden og vagtkoordinatoren. Assisterer Lars O. Nielsen med den mobile udstilling.
 7. Mogens Sommer Strategisk organisation og planlægning, Vedtægter 
 8. Lars Hinrichsen Suppleant, Leder af radiostationen og vagtkoordinator herfor.
 9. Gert Lehmann Suppleant Strategisk og operativ rådgiver for bestyrelsen.