1. Mogens Sommer Formand, strategisk ledelse og samarbejde med Fonden, PR og Markedsføring, referater/dokumentation.
  2. Lars Ove Nielsen Kontakt til Marineforeninger, udstillinger og praktisk samarbejde med alle interessenter.
  3. Per Eriksen Ravn Overordnet vagtkoordinator, uniformsansvarlig, deltager sammen med Formanden i vagtkoordineringen med de andre Venneforeninger.
  4. Torben Storm-Hansen Regnskab og revision.
  5. Finn Peter Larsen Medlemskoordinator i samarbejde med Kassereren, Fregattræf og rengørings weekend, Redaktør af medlemsblad, Webmaster.
  6. Aksel Brandt Eriksen Samarbejde med Per Ravn om vagtkoordinering og uniformer.
  7. John Dich Rengørings weekend og Fregattræf i samarbejde med Finn Larsen.
  8. Jesper Dandanell PR og Markedsføring i samarbejde med Formanden.