1. Finn Larsen Formand, samarbejde med Fonden, redaktør, webmaster, medlemskartotek og kontingenter. 
 2. Per Eriksen Ravn Repræsenterer efter aftale formanden, 
 3. John Dich I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 4. Preben Flindt I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 5. Jesper Dandanell Sekretærreferater/dokumentation ,Alt vedr. koordination af vagter m.v. for vagthavende og guider og det administrative og operative samarbejde med Radiostationen, Sælen og Sehested.
 6. Mogens Sommer PR og markedsføring, samt aktiviteter for medlemmer
 7. Lars Hinrichsen  Leder af radiostationen og vagtkoordinator herfor.
 8. Niels Hald ghostwriter i bladet
  Torben Storm-Hansen er på grund af sygdom udtrådt af bestyrelsen