1. Finn Larsen Formand, samarbejde med Fonden, redaktør, webmaster, medlemskartotek og kontingenter. 
 2. Torben Storm-Hansen Foreningens kasserer jf. Vedtægterne.
 3. Per Eriksen Ravn Repræsenterer efter aftale formanden, Alt vedr. koordination af vagter m.v. for vagthavende og guider og det administrative og operative samarbejde med Radiostationen, Sælen og Sehested.
 4. John Dich I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 5. Preben Flindt I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 6. Jesper Dandanell Sekretærreferater/dokumentation Assisterer efter aftale næstformanden og vagtkoordinatoren. Assisterer Lars O. Nielsen med den mobile udstilling.
 7. Mogens Sommer PR og markedsføring, samt aktiviteter for medlemmer
 8. Lars Hinrichsen Suppleant, Leder af radiostationen og vagtkoordinator herfor.
 9. Jens Ingemann Pedersenn Suppleant og ghostwriter i bladet