1. Mogens Sommer Formand, strategisk ledelse og samarbejde med Fonden, PR og Markedsføring, referater/dokumentation.
 2. Finn Larsen Repræsenterer efter aftale formanden, redaktør, webmaster, medlemskartotek og kontingenter.
 3. Torben Storm-Hansen Foreningens kasserer jf. Vedtægterne.
 4. Per Eriksen Ravn Alt vedr. koordination af vagter m.v. for vagthavende og guider og det administrative og operative samarbejde med Radiostationen, Sælen og Sehested.
 5. John Dich I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 6. Preben Flindt I samarbejde med lederen af Teknisk Team alt vedr.
  rengøringsweekender, maling og vedligeholdelse.
 7. Jesper Dandanell SekretærAssisterer efter aftale næstformanden og vagtkoordinatoren. Assisterer Lars O.
  Nielsen med den mobile udstilling.
 8. Lars Hinrichsen Suppleant, Leder af radiostationen og vagtkoordinator herfor.
 9. Gert Lehmann Suppleant Strategisk og operativ rådgiver for bestyrelsen.