Samlet oversigt over de ting, der er sat i værk og ting, der forventes at blive sat værk:.

 1. Udarbejdelse af procedurer for at understøtte tekniske, sikkerhedsmæssige og “regulatoriske” forhold, således at arbejdsopgaver og gængse procedurer bliver håndteret på en forsvarlig og god måde.
 2. Produktion af ny 4-fløjet farvelagt folder om “Skibene på Holmen”. Går om kort tid i trykning. 20000 eksemplarer på engelsk og det samme på dansk, fordeles til motorvejscafeterier, hoteller o.m.a. landet over. Dertil nyt samarbejde med www.ferieideen.dk om annoncering.
 3. Oprettelse af ny webside www.skibenepaaholmen.dk med opdaterede søgemaskine funktioner så kunder hurtigt finder museet + en række andre moderne, smarte funktioner
 4. Oprettelse af Facebook side “Skibene på Holmen”.
 5. Oprettelse af Instagram side “Skibene på Holmen”
 6. På alle relevante sociale medier konsekvent sikre, at Venneforeningernes opslag gensidigt støtter hinanden og henviser til hinanden etc.
 7. Fremstilling af nyt samlingsmærke i form af et våbenskjold “Skibene på Holmen”, der kan anvendes i reklameøjemed og sammen med de tre skibes egne våbenskjolde.
 8. Anskaffelse af borde og bænke til opsætning på Elefanten, i samarbejde med Garnisonskommandanten, MP og Ejendomsstyrelsen.
 9. Anskaffelse af nye bannere med det nye våbenskjold, til brug på Elefanten ved billetsalg.
 10. Etablering af nyt lysskilt ved billetsalg, der kan informere gæster om åbningstider, priser etc.
 11. Igangsættelse af samarbejde med Netto Bådene og Canal Tours, HopOn-HopOff busser med henblik på at få flere gæster transporteret til museumsskibene.
 12. Anskaffelse af polo shirts og ball caps til kustoder og guider med det nye våbenskjold – alle kustoder bør kunne optræde ensartet og let genkendelige for gæsterne.
 13. Salg af kaffe og vand til gæsterne.
 14. Udarbejdelse af spørgeskema til gæster – med henblik på at få “tilbagemeldinger”.
 15. Istandsættelse og “coating” af torpedoer ved PESK og SÆLN
 16. Opsættelse af hjertestarter ved Elefanten.
 17. Fremstilling af reklamefilm med bestyrelsesformanden som “guide”.
 18. Fremstilling af drone fotos og -film over Nyholm inkl. alle tre skibe.
 19. Medvirken ved Københavns Kulturhavn Festival i 2020.
 20. Etablering af internet i SEHE.
 21. Etablering af “lyd-baggrunde” i SÆLN.
 22. Sikring af landgang til SEHE
 23. Opsætning af dækkener på begge sider af begge landgange på PESK.
 24. Kontrol af arbejdsmetoder og fysiske rammer vedr. catering ombord i PESK.
 25. Undersøgelse af behov for at Fonden har en alkoholbevilling m.h.p. særarrangementerne

I arbejdsgruppernes oplæg er der nogle forslag, som Fondens bestyrelse principielt gerne vil støtte, men som af flere årsager endnu ikke kan finansieres/etableres:

 1. Salg af merchandise, herunder fødevarer
 2. Udvidet åbningstid i sommersæsonen
 3. Brug af ny app “USEEUM”, der kunne markedsføre museet på kraftig og moderne måde
 4. Daglang udflugt for Venneforeningernes medlemmer til Flådestation Korsør
 5. Etablering af en mobil udstilling mere (PC-udstyr, roll-ups, telt m.v.)
 6. Særudstilling om “Sømandskongen” på PESK.
 7. Anskaffelse af “flag over toppene” på PESK og illumination hele vejen fra for til agter.
 8. Besøg ved KNM NARVIK i Horten.

Endelig er det centralt at reetablere et tæt og godt samarbejde med Nationalmuseet, inkl. links til NATMUS websider.